Economische wetenschappen, iets voor jou?

  • Je kiest voor een brede algemene vorming.
  • Je wil werken aan een stevige basis voor wiskunde.
  • Je wil kritisch denken rond economische thema's.
  • Je wil inzicht verwerven in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.
  • Je bent geïnteresseerd in de actualiteit.

Economische wetenschappen (32 uur) - Derde jaar

Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
ICT 1
LO 2
Mens en samenleving 1
Nederlands 4
Wiskunde 4/5
Totaal 32

Economische wetenschappen (32 uur) - Vierde jaar

Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Economie 4
Engels 3/2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
ICT 1
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 4/5
Totaal 32