Humane wetenschappen, iets voor jou?

  • Je kiest voor een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.
  • Je filosofeert graag over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade.
  • Je hebt interesse in kunst en wil kunstwerken leren analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
  • Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen.
  • Je leert, aan de hand van wetenschappelijke theorieën, verbanden leggen tussen de hedendaagse samenleving, de politiek en de mens en zijn gedrag.
 
 
 
Humane wetenschappen (32 u) - Vijfde jaar
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Esthetica 1
Filosofie 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Keuze-uren 2
Kunstbeschouwing 1
LO 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Sociale en gedragswetenschappen 4
Statistiek 1
Wiskunde 3
Totaal 32
Humane wetenschappen (32 u) - Zesde jaar
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Filosofie 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Keuze-uren 2
Kunstbeschouwing 1
LO 2
Mens en samenleving 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Sociale en gedragswetenschappen 4
Statistiek 1
Wiskunde 3
Totaal 32
5de jaar - 1 uur keuze uit:
Creatief atelier  
Sport en EHBO  
STEM  
Quatsch  
5de jaar - 1 uur keuze uit:
DenK  
Lief voor je lijf  
Spaans  
Studiecoaching