Voor welke studierichting wil je een leerling inschrijven?
Geslacht
Nationaliteit
Moedertaal
Thuistaal
Nationaliteit ouder 1
Burgerlijke staat ouder 1
Nationaliteit ouder 2
Burgerlijke staat ouder 2
Wij wensen een afspraak te maken met de leerlingbegeleiding voor een intakegesprek
Je verklaart je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
De school verwerkt deze gegevens voor leerlingenadministratie en leerlingbegeleiding (volgens de wet op de persoonsgegevens)
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school te handelen met instemming van de andere ouder