Latijn, iets voor jou?

  • Je kiest voor een brede algemene vorming.
  • Je wil werken aan een stevige basis voor wiskunde.
  • Je koos voor Latijn in de eerste graad en hebt interesse voor dit vak.
  • Je wil inzicht verwerven in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid.
  • Je wil een grote algemene taalvaardigheid verwerven.
 
 
 
Latijn (32 u) - Derde jaar
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3/2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
ICT 1
Latijn 5
LO 2
Mens en samenleving 1
Nederlands 4
Wiskunde 4/5
Totaal 32
Latijn (32 u) - Vierde jaar
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 3/2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
ICT 1
Latijn 5
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 4/5
Totaal 32