Latijn - wiskunde, iets voor jou?

  • Je kiest voor een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en wiskunde.
  • Je hebt interesse in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes en leest graag authentieke teksten.
  • Je bestudeert de taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
  • Je wil je wiskundige vaardigheden aanscherpen en abstracte wiskundige concepten leren gebruiken.
Latijn - wiskunde (32 u) - Vijfde jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Keuze-uren 1
Latijn 4
LO 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Totaal 32
Latijn - wiskunde (32 u) - Zesde jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informaticawetenschappen 1
Keuze-uren 1
Latijn 4
LO 2
Mens en samenleving 1
Nederlands 4
Wiskunde 6
Totaal 32
5de jaar - 1 uur keuze uit:
DenK  
Lief voor je lijf  
Spaans  
Studiecoaching  
Wiskunde